Adatvédelmi nyilatkozat

A Gastro DS, s.r.o., székhelye: Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, adószám: 50808478, adóazonosító szám: 2120479372, mint adatkezelő (továbbiakban: „adatkezelő“), a személyes adatok biztonságát és védelmét garantálja a GDPR (Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének) és a 18/2018-as számú törvény előírásai szerint.

Weboldal Biztonsága

A gastrods.sk weboldal minden felhasználói kapcsolat és adatátvitel során SSL titkosított kapcsolatot használ, amely megakadályozza harmadik felek hozzáférését az interneten történő adatátvitel során és az adatok módosítását harmadik felek által. Az adatkezelő által kezelt adatbázisok személyes adatokkal titkosítottak, és nem nyilvános hozzáféréssel rendelkeznek, az aktuális technikai szabványoknak megfelelően.

Kapcsolatfelvétel

A felhasználó a gastrods.sk weboldal látogatása és további használata során felveheti a kapcsolatot az adatkezelővel, és személyes adatait az adatkezelővel való visszakapcsolódási céllal megadhatja.

 

Személyes adatok megadása önkéntes. Az adatok kezelésének jogalapja a felhasználóval való kapcsolatfelvétel és a felhasználóval való kommunikáció lehetősége.


 

A felhasználó által megadható személyes adatok:

 

- Név és vezetéknév [kötelező]

- Email cím [kötelező]

- Telefonszám [kötelező]

- A felhasználó vállalata (munkahely/munkáltató).

 

Cél: A felhasználó személyes adatainak kezelésének célja a felhasználóval való kapcsolatfelvétel.

Kezelés időtartama: A személyes adatokat csak a felhasználóval való kommunikáció idején fogják kezelni.

Pontosság: A felhasználó az adatok önkéntes megadásával nyilatkozik arról, hogy a megadott adatok helyesek, valóságosak és aktuálisak.


 

4. Az érintettek jogairól szóló tájékoztatás

Az érintettek jogait a GDPR 12. és 22. cikkében foglaltak szabályozzák.


 

A felhasználónak különösen joga van írásban vagy e-mailben az adatkezelőhöz (e-mail: gastrods@dunstreda.sk) intézett kérelmével kérni:

 

- Hogy az adatokat kezelik-e vagy sem, hozzáférhet-e az adatokhoz és információkhoz azokról, valamint az adatok helyesbítéséről.

- Az adatok kezelésének korlátozására, különösen, ha azok hibásak.

- Az adatok törlésére, különösen, ha azokat nem használják fel, vagy visszavonják a kezelésüket.

- Az adatok más adatkezelőnek való átadására strukturált, géppel olvasható formában.

 

Az érintetteknek továbbá joguk van írásban vagy e-mailben (cím: gastrods@dunstreda.sk) közölni:

 

- Az adatkezeléshez adott hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják, hatállyal az értesítés napjától, ha az adatokat hozzájáruláson alapuló kezelésre használják. A visszavonás előtti adatkezelés jogszerűsége nem érinti a visszavonás napját.

- Amennyiben az adatkezelés nem alapul a hozzájárulásukon, joguk van az adatkezelés ellen kifogást emelni a saját személyes helyzetükre vonatkozó okokból, vagy ha úgy vélik, hogy az adatokat jogellenesen kezelik.

 

Az érintetteknek joguk van panaszt tenni vagy beadványt benyújtani az Adatvédelmi Hatósághoz, mint a Szlovák Köztársaság felügyeleti hatóságához, az adatkezelésük vizsgálatára vagy megvizsgálására.

 

Az érintettek jogait és/vagy tagjait korlátozhatják, ha külön jogszabály erre vonatkozik, az érintettek védelme sérelmére vagy más érintettek jogainak és szabadságainak megsértése esetén.