Registrácia

Adresa
Údaje rodiča
Oboznámil som sa s ochranou osobných údajov. Porozumel som jeho obsahu a v celom rozsahu s ním súhlasím.
Oboznámil som sa so všeobecnými obchodnými podmienkami. Porozumel som jeho obsahu a v celom rozsahu s ním súhlasím.

Elérhetőség

Kontakt

Sídlo:

Gastro DS, s.r.o.
Alžbetínske námestie 1203
92901 Dunajská Streda

gastrods@dunstreda.sk
tel. +421 (31) 286 50 48

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registeri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 39656/T