Prevádzky / Výdajné miesta

Súkromná školská jedáleň Gastro DS Gyulu Szabóa

Ulica Gyulu Szabóa č. 936/6C (ZŠ s VJM Gyulu Szabóa)    
92901 Dunajská Streda

gastrods.cat [at] dunstreda.sk   
tel. +421 907 198 477

Súkromná školská jedáleň Gastro DS – Diétna kuchyňa ZŠ Vámbéryho

Ulica Ferenca Liszta č. 2094/2A (ZŠ Vámbéryho)     
92901 Dunajská Streda

gastrods.vamb [at] dunstreda.sk     
tel. +421 910 388 993

Súkromná školská jedáleň Gastro DS ZŠ Jilemnického

Jilemnického Ulica č. 204/11A (ZŠ Jilemnického)      
92901 Dunajská Streda

gastrods.jil [at] dunstreda.sk
tel. +421 905 655 080

Súkromná výdajná školská jedáleň Gastro DS ZŠ Kodálya

Železničná Ulica č. 7578/19 (ZŠ Kodálya)    
92901 Dunajská Streda

gastrods.kod [at] dunstreda.sk 
tel. +421 918 335 468

Súkromná výdajná školská jedáleň Gastro DS ZŠ Smetanov háj

Smetanov háj 286/9A (ZŠ Smetanov háj)     
92901 Dunajská Streda

gastrods.smet [at] dunstreda.sk 
tel. +421 917 860 929

Súkromná školská jedáleň Gastro DS ZŠ Vámbéryho

Ulica Ferenca Liszta č. 2094/2A (ZŠ Vámbéryho)     
92901 Dunajská Streda

gastrods.vamb [at] dunstreda.sk
tel. +421 910 388 993

Súkromná školská jedáleň Gastro DS

Ulica Veľkoblahovská č. 939/17A 
92901 Dunajská Streda

gastrods.okt [at] dunstreda.sk     
tel. +421 907 644 486

Obchodná kancelária Gastro DS 

gastrods [at] dunstreda.sk

tel. +421 (31) 286 50 48

 

Riaditeľstvo Gastro DS 

Riaditeľ: 

gastrods.mng [at] dunstreda.sk

Prokurista: 

gastrods.pr [at] dunstreda.sk

 

Prípadné sťažnosti prosíme zaslať na: reklamacie.gastrods [at] dunstreda.sk