Prevádzky / Výdajne miesta

Súkromná školská jedáleň (ZŠ Gyulu Szabóa, „Gorkij“)
Ulica Gyulu Szabóa č. 936/6C
92901 Dunajská Streda

gastrods.menu@gmail.com
tel. +421 907 198 477

 

Súkromná školská jedáleň Gastro DS
Ulica Ferenca Liszta č. 2094/2A (ZŠ Vámbéryho,   „Západ“)
92901 Dunajská Streda

gastrods.vamb@gmail.com
tel. +421 910 388 993

 

Súkromná školská jedáleň Gastro DS
Jilemnického Ulica č. 204/11A (ZŠ Jilemnického, „Východ“)
92901 Dunajská Streda

gastrods.jil@gmail.com
tel. +421 905 655 080

 

Súkromná výdajná školská jedáleň Gastro DS
Železničná Ulica č. 7578/19 (ZŠ Kodálya, „Komenský“)
92901 Dunajská Streda

gastrods.kod@gmail.com
tel. +421 917 860 929

 

Súkromná výdajná školská jedáleň Gastro DS
Smetanov háj 286/9A (ZŠ Smetanov háj, „Sever II.“)
92901 Dunajská Streda

gastrods.smet@gmail.com
tel. +421 917 860 929

Elérhetőség

Kontakt

Sídlo:

Gastro DS, s.r.o.
Alžbetínske námestie 1203
92901 Dunajská Streda

gastrods@dunstreda.sk
tel. +421 (31) 286 50 48

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registeri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 39656/T

Prevádzky:

SŠJ Jilemnického - mail: gastrods.jil@dunstreda.sk,  tel.: 0905 655 080

SŠJ Gyulu Szabóa - mail: gastrods.cat@dunstreda.sk, tel.: 0907 198 477

SVŠJ Železničná (Kodály) - mail: gastrods.kod@dunstreda.sk, tel.: 0918 335 468

SŠJ F.Liszta (Vámbéry) - mail: gastrods.vamb@dunstreda.sk, tel.: 0910 388 993

SVŠJ Smetanov háj - mail: gastrods.smet@dunstreda.sk, tel.: 0917 860 929

SŠJ Veľkoblahovská (MŠ Októbrová) – mail: gastrods.okt@dunstreda.sk, tel.: 0907 644 486


prípadné sťažnosti prosíme zaslať na: reklamacie.gastrods@dunstreda.sk